Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận.Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. 😘